Introduktionskurs, handledarkurs hos Strängnäs Trafikskola.

Du som vill övningsköra privat måste ha en godkänd handledare att övningsköra med, och både du och din handledare måste först gå en introduktionskurs.

På introduktionskursen går vi bland annat igenom vilka regler som gäller vid övningskörning, hur man bäst strukturerar sin övningskörning och hur man övningskör på ett miljövänligt och trafiksäkert sätt.

Efter att både handledare och elev gått introduktionskursen kan ni ansöka om handledartillstånd.

Vad gäller för en introduktionskurs?

Här är några av Vägverkets krav gällande handledarkurs:

o   Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.

o   Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.

o   Kurstiden ska vara minst tre timmar lång exklusive raster.

För att bli godkänd som handledare måste du också:

o   Ha fyllt 24 år.

o   Ha haft körkort i minst fem år.

Vardagar 570kr per person

Helg 700 kr per person